Bí đỏ giống Nhật cam

Còn hàng

Giá 35.000₫

Cùng với bí đỏ giống Nhật có vở ngoài màu xanh, bí đỏ giống Nhật có vỏ màu cam cũng là 1 giống bí tiên tiến, năng suất và chất lượng rất ngon

Cùng với bí đỏ giống Nhật có vở ngoài màu xanh, bí đỏ giống Nhật có vỏ màu cam cũng là 1 giống bí tiên tiến, năng suất và chất lượng rất ngon

#