cải chít đỏ

Còn hàng

Giá 35.000₫

Cải chít đỏ LS1355 F1 35.000 ₫ Khối lượng: 2gr Màu sắc: đỏ Độ thuần >90% Tỷ lệ nảy mầm > 80%

Cải chít đỏ LS1355 F1

35.000 ₫

Khối lượng: 2gr

Màu sắc: đỏ

Độ thuần >90%

Tỷ lệ nảy mầm > 80%

#

Sản phẩm mới nhất

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 55.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 55.000₫

Sale

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Sale

Giá cũ: 45.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Sale

Giá cũ: 45.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫