Hạt giống bắp cải chịu nhiệt

Còn hàng

Giá 30.000₫

Bắp cải chịu nhiệt Trồng hầu như quanh năm ở vùng nóng. Ngoài gói nhỏ có gói lớn cho nhà vườn

Bắp cải chịu nhiệt  Trồng hầu như quanh năm ở vùng nóng.

Ngoài gói nhỏ có gói lớn cho nhà vườn

 

#