Hạt giống cà rốt tím

Còn hàng

Giá gốc: 38.000₫

Giá khuyến mại 35.000₫

Hạt giống cà rốt tím lai cao sản , cực giòn ngọt, năng suất

Hạt giống cà rốt tím lai cao sản , cực giòn ngọt, năng suất

#

Sản phẩm mới nhất

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 60.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 55.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 55.000₫

Sale

Giá cũ: 95.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

Sale

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Sale

Giá cũ: 45.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

Sale

Giá cũ: 45.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫