Hạt giống tía tô cảnh

Còn hàng

Giá 25.000₫

Hạt giống tía tô cảnh rất thích hợp trồng trang trí khuôn viên, sân vườn, cảnh quan.

Hạt giống tía tô cảnh rất thích hợp trồng trang trí khuôn viên, sân vườn, cảnh quan. 

#