Hoa móng tay kép

Còn hàng

Giá 30.000₫

Hoa móng tay kép có hoa cánh dầy, nhìn qua khá giống ngọc thảo hoặc mai địa thảo kép. tuy nhiên cây cao hơn và thường được ưa chuộng để trồng khuôn viên , công viên, trường học...

Hoa móng tay kép có hoa cánh dầy, nhìn qua khá giống ngọc thảo hoặc mai địa thảo kép. tuy nhiên cây cao hơn và thường được ưa chuộng để trồng khuôn viên , công viên, trường học...

#